A-kasse som selvstændig – sådan er reglerne

Som lønmodtager har man en række rettigheder der skal beskytte en mod ledighed, ikke mindst a-kasse systemet, der gennem udbetaling af dagpenge sikrer at man kan bevare en nogenlunde levestandard ved arbejdsløshed. Men er du selvstændig er det ikke helt så simpelt. At starte en virksomhed indebærer næsten altid en betragtelig risiko og det glemmer mange iværksættere desværre at beskytte sig imod. Det skyldes nok at ingen iværksættere planlægger at gå ned med virksomheden. Hvis det var tilfældet ville få nok starte virksomhed.

Dog kan det blive en rigtig dyr fornøjelse at spare pengene til a-kasse væk som selvstændig. Er du som selvstændig ikke medlem af en a-kasse er der nemlig kun kontanthjælp tilbage hvis du bliver arbejdsløs og har du samtidig gammel gæld i firmaet, så kan det blive en rigtig ubehagelig situation at stå i. Mange selvstændige er heller ikke klar over at man rent faktisk kan optjene ret til dagpenge igennem firmaet.

Det er faktisk en meget udbredt myte at a-kasse systemet kun er til for almindelige lønmodtagere. Det er det ikke. A-kasse systemet er for alle der er i arbejde, hvad enten man er lønmodtager eller selvstændig, dog med den betingelse at man er ophørt med virksomheden og at man hvis man skal modtage dagpenge ikke driver virksomhed i almindelig arbejdstid, hvilket vil sige mellem 9 og 17. Du kan få supplerende dagpenge mens du driver virksomhed så længe du overholder reglerne som din a-kasse har udstukket. Med andre ord er der altså al mulig grund til at melde dig ind i en a-kasse for selvstændige. Ikke alene udbetaler a-kassen dagpenge, men den kan også hjælpe med eventuelle juridiske spørgsmål og tilbyde kurser og undervisning som er relevante for din virksomheds udvikling.

Hvordan får du dagpenge som selvstændig?

For at få dagpenge er det et krav at du ikke længere driver virksomhed, hvilket i praksis betyder at du ikke længere har et CVR nr. Dog med den undtagelse at du er blevet godkendt til at drive virksomhed som et bi-erhverv. Ellers er det bare at melde sig som alle andre på Jobcenteret som ledig og herefter vente de 3 uger som karensperioden er på. Herefter kan du få dagpenge.

Hvor meget er dagpengene på?

Maks taksten er som standard op til 204880 kr om året, hvilket omregnet på månedsbasis er 17073 kr. Man kan dog også tegne ekstra privat forsikring som giver dækning for en hel del mere.

Konkurs?

Hvis din virksomhed går konkurs eller skal sælges på tvangsauktion er der ikke nogen karensperiode og du kan derfor få dagpenge allerede en uge efter.

Går du konkurs eller bliver virksomheden solgt på tvangsauktion kan du få dagpenge allerede en uge efter og der er altså ikke nogen karensperiode på 3 uger.

Hvor længe kan man få dagpenge?

I øjeblikket kan man få dagpenge i op til 2 år. Her er det dog vigtigt at huske på at reglerne nok kommer til at ændre sig i løbet af de næste år, da dagpenge er et meget varmt politisk emne. Man kan sagtens forestille sig at dagpenge længden kommer til at være konjunktur bestemt.