Brug de sociale medier til at markedsføre din konference

Der er store muligheder for, at markedsføre din konference til et bredt publikum, ved at benytte dig af de sociale medier som twitter, Linkedin og facebook. Skab relationer og kontakt med deltagerne før under og efter konferencen.

Står du overfor at skulle arrangere en ny konference, men er i tvivl om, hvordan du skal markedsføre den.  Så kan du her få nogle gode råd og ideer til hvordan du markedsfører din konference bedst muligt.

En af de mest effektive muligheder indenfor markedsføring netop nu er markedsføring gennem sociale medier. Rigtig mange mennesker er efterhånden aktive på de sociale medier i en eller anden udstrækning, størst af de tre nævnte kanaler er facebook (www.facebook.com) med over 900 mio. aktive brugere.

Facebook har sin store styrke i at skabe relationer og den bevæger sig efterhånden både på det private og det faglige område. Linkedin er udelukkende en faglig mediekanal, hvorfra du kan networke med kollegaer og samarbejdspartnere. Den bruges ofte som et rekrutteringsværktøj med også vidensdeling indenfor forskellige fagområder.

Twitter er ligesom facebook primært et socialt netværk, som afhænger meget af brugernes små hurtige informationer, såkaldte tweets. Twitter har oplevet stor vækst i antallet af brugere på meget kort tid. Derfor er der altså her store muligheder for, at nå ud til et bredt publikum, ved at benytte sig af disse tre platforme.

Målgruppen for din konference er et andet vigtig element i planlægningen af, hvilket medie der skal bruges under konferencen. Er målgruppen meget ung, eller med fokus på teknologi, er Twitter et must i alle nedenstående faser. Er målgruppen ældre, kan de mere relations opbyggende medier, som f.eks. LinkedIn, være mediet hvor indsatsen skal placeres. Facebook er generelt et stærkt medie i Danmark, med brugere i alle aldre. Dog er mediet svært at skabe aktivitet på under en konference, så her skal der alternativer til.

Før en konference kan facebook være ekstremt effektivt, da du via custom segments, kan målrette din marketing, beskeder m.m. direkte til de der skal deltage i konferencen, eller finde personer der ligner de der deltager i personprofil. Dette giver muligheden for at annoncere direkte i deres nyhedsfeed inden og efter konferencen på det aktuelle konferencested.

Man kan dele markedsføringen af konferencen op i tre dele, før, under og efter.

Før konference er målet som konferencearrangør, at opnå en så høj kendskabsgrad, så muligt til din konference. Med det formål at få så mange deltagere som muligt, alt efter hvem og hvor mange din konference henvender sig til. Dette gøres lettest ved at oprette en begivenhed eller en gruppe til din konference. I nogen henseende kan det være aktuelt at segmentere sin konference, hvis man kun ønsker henvendelse til et defineret publikum, hvilket facebook også giver god mulighed for.

Dernæst er det vigtigt, at der sker noget på medierne. Der skal foregå noget kommunikation før mødet for at fastholde deltagernes interesse i konferencen. Det kan f.eks. være offentliggørelse af programmet, talere, aktiviteter, omgivelser eller andre praktiske informationer. Dette kan f.eks. gøres i form af video præsentationer eller tweets og hashtags.

Under konferencen kan der også med fordel være aktivitet på de sociale medier. Det kan være billeder der postes, opdateringer og tweets der giver deltagerne mulighed for at debattere og diskutere konferencens indhold live eller i pauserne. Sørg for at det er synligt på konferencestedet, så deltagerne ikke er i tvivl om dette.

Efter konferencen er slut er det vigtigt at konferencen lever videre i deltagernes bevidsthed. Det at vigtigt at kunne fastholde deltagernes opmærksomhed, hvis man ønsker at konferencen skal leve videre efter den er overstået. Dette kan gøres ved at udnytte de sociale medier. F.eks. kan man efter konferencen udsende de powerpoints, som blev benyttet, således at deltagerne fortsat kan holde sig ajour med konferencens indhold og formål. Derudover er det vigtigt at få en evaluering af konference, her er det oplagt at benytte de sociale medier, da du her har direkte kommunikation med de deltagende. Det er på den måde let at udsende et link, til en evaluerende spørgeskemaundersøgelse, men også mulighed for direkte evalueringer via de sociale medier.

Artiklen her giver blot et kort indblik i hvilke overvejelser der ligger bag en god online marketing strategi i forbindelse med din konference. De forskellige medier har forskellige formål og du skal derfor overveje om du vil benytte alle de tre nævnte eller blot vil fokusere dine kræfter på et af medierne. Overvej hvilket indhold du benytter på de forskellige kanaler. Facebook og Twitter er bedst egnet til socialt indhold, mens Linkedin egner sig bedst til det mere faglige indhold.
Vigtigst af alt er det at man udarbejder en strategi for, hvordan man vil benytte de sociale medier og at man afsætter tid og mandskab til opgaven, da det kræver mere end som så, at få mest mulig succes på de sociale medier.

Ud over god marketing er det også vigtigt at du bruger tid på at finde det rigtige sted at afholde din konference. Jeg vil personligt anbefale http://www.hotelvejlefjord.dk/moede-og-konference her har jeg selv deltaget i flere konferencer og de har virkelig en god beliggenhed og suveræne lokaler.

Skriv en kommentar