Investering i danske aktier

Brug hele verden, når det gælder investering i aktier. Investerer du kun i danske aktier, bruger du kun en halv procent af hele verdensmarkedet af aktier.

 

Når jeg giver danskerne uvildig investeringsrådgivning (http://www.miranova.dk/investeringsraadgivning) om deres pension, almindelige opsparing eller formue i holdingselskabet, støder jeg ofte på det faktum, at alt for stor en del af formuen ender i danske aktier i stedet for at få risikoen spredt til hele verden. Desværre giver denne strategi ikke et højere forventet afkast, end hvis man investerer globalt i aktier. Nok har danske aktier klaret sig bedre end globale aktier, men risikoen har også været større. Men problemet er bare, at vi ikke ved, hvordan danske aktier klarer sig i fremtiden, og det er netop problemet: klarer danske eller globale aktier sig bedst? Og hvad skal du gøre med din investering?

Som sagt udgør danske aktier kun en halv procent af hele verdensmarkedet af aktier, og derfor bliver dit væddemål ganske koncentreret, selvom du køber en del forskellige danske aktier. Du lægger med andre ord mange æg i en kurv. Uafhængig investeringsrådgivning går netop ud på at rådgive dig objektivt. Og her vil jeg påstå, at du er bedre tjent med globale frem for danske aktier. Uafhængigt skal forstås på den måde, at en investeringsrådgiver ikke tjener mere på, om du investerer dine penge i danske eller udenlandske aktier eller 100 procent i obligationer for den sags skyld.

 

Nøjes med at sætte en halv procent af dine aktieinvesteringer i danske aktier – jeg må frækt påstå, at du ikke alligevel kan bruge din viden om danske selskaber til at få et højere afkast. Udenlandske aktier, som du ikke har et godt kendskab til er dermed ligeså gode for dig.

Samvariation på værdipapirer

Tabellen viser, hvor tæt kategorier af værdipapirer varierer kursmæssigt. Tallene går fra -100 % og til 100 %. -100 % betyder, at aktier og obligationer går fuldstændig modsat af hinanden, mens 100 % står for, at værdipapirerne går i præcis samme retning. Gå efter aktier og obligationer, der hænger mindst sammen – det giver stabil formueudvikling.

 

Samvariation mellem aktier og obligationer

ObligationerGlobale aktierDanske aktier
Lange europæiske stater

28%

35%

Europæiske indeks

40%

44%

Europæiske virksomheder

45%

51%

Lange amerikanske stater

-20%

-13%

Amerikanske virksomheder

32%

36%

Statsobligationer emerging markets

58%

56%

 

Kilde: Blackrock, Bloomberg

 

Kun statsobligationer fra nye markeder varierer tættere sammen med globale aktier end danske aktier. Det vil sige, at globale aktier passer langt bedre sammen med flere klasser af obligationer i forhold til at give dig den mindst mulige risiko.

Investering – Hvad er prisen for at købe udenlandsk?

Brug ETF’er (børshandlede fonde) til at sprede risikoen på din investering (http://www.miranova.dk/investering) globalt for få penge. Med ETF’er fra iShares får du globale værdipapirer for ca. 0,2-0,5 % om året. Det fås stort set ikke billigere, heller ikke hvis du køber aktier og obligationer direkte på egen hånd. Vær dog opmærksom på at der kan løbe depotomkostninger på i langt de fleste danske banker på ETF’ere. Depotomkostningen ligger typisk omkring 0,2-0,3 % af den samlede værdi af dine EFT’ere per år.