Timeregistrering – et godt værktøj

Det moderne samfund jager afsted i overlyds hastighed. Der er stadig flere munde der skal mættes, der er færre resourcer at gøre det med, vi bliver klogere på hvad der er sundt og hvad der er usundt, vi måles og vejes på vores evne til at sørge for familien, vores evne til at tage os af familien, hvor rentable vi er for arbejdspladsen og ikke mindst hvor mange timer vi bruger på de forskellige ting. Der skal jo ikke gåes på kompromis med arbejdet for fornøjelsens skyld, men vi er ikke hele mennesker uden at tænke på familien, blodtryk og kolesteroltal. Een stor forvirring af optimering og ideologier der skal hænge sammen. Men nogle ting udvikles i dette ræs, som skal være med til at forbedre dagligdagen. Timeregistrering via sofistikerede programmer er een af disse opfindelser.

Hvad kan timeregistrering gøre for dig

Timeregistrering gavner både lønmodtager og arbejdsgiver. Men det handler meget om motiv og arbejdsklima, om det er noget som modtages positivt hos arbejdstagere. Mange ser det som et indgreb i friheden, og det kommer til at hænge som en elektronisk politimand over een, mens andre pludseligt kan se friheden i, at man ikke længere selv skal huske at udfylde timesedler, eller ved en kort periode hvor man har færre timer, at skulle forsvare sig, da timeregistrering er opdateret hele tiden. Mange mener også at det er en dræber for kreativiteten. Det er muligt, men igen, så kommer det nok an på hvordan arbejdsmiljøet er i forvejen.

Fordele ved timeregistrering for arbejdsgiver

Der er naturligvis indlysende fordele ved at bruge elektronisk time registrering for arbejdsgiver. Ikke alene kan man få et mere nuanceret overblik over medabejdernes arbejdstimer, men med elektronisk lagring, så er der et hav af muligheder for at trække statistikker. Ikke kun det, men når man senere skal lave regnskaber, ikke mindst hvis medarbejdere er timebetalt, så kan de bedre timeregistrering systemer udskrive rapporter som vil spare en revisor mange timer. Det er altså, anvendt med omtanke og rigtigt, et overordentligt godt værktøj i dagligdagen.

Ordre produktion og timeregistrering

Timeregistrering programmer er også et super værktøj, hvis man har en virksomhed der tager imod ordrer der skal produceres med fast timebetaling. Det kunne være værksteder men også større produktioner. Programmerne kan registrere når man tjekker ind til en bestemt opgave, og registrere når man tjekker ud igen. På den måde kan en opgave som strækker sig over et par uger, men som bearbejdes indmellem andre opgaver, være bogført nøjagtigt med timeantal hele vejen igennem. Medarbejdere der arbejder på flere projekter på een gang skal ikke huske andet end at trykke ind og trykke ud. Det er klart, at som med alt andet nyt i en virksomhed, så skal det lidt skoling af vaner til, før der er tale om et system der virker 100%, men når først rutinierne er på plads, så er timeregistrering noget alle i en virksomhed vil blive glade for. Det giver ro og mere overskud når man skal hjem til familien, at man ikke skal bruge timer først, på at tælle timer og sikre at man nu også har været på jobbet de timer der skal til, for at få sin månedsløn.