Fra efterskole til højskole

At være på efterskole og at være på højskole er på mange måder to sider af samme sag, selvom det sker på vidt forskellige stadier i menneskets liv. Hvor efterskolen typisk er det umiddelbare og logiske valg lige efter folkeskolen, er højskolen i stedet for et alternativ til allerede voksne mennesker – eller i hvert fald de, der er meget tæt på.

Bor og lever på skolen

En efterskole er kendetegnet ved, at eleverne får et helt år hjemmefra, hvor de har mulighed for at udvikle sig under helt andre forudsætninger, end de er vant til. De bor på efterskolen og får lige pludseligt ansvarsområder lig tøjvask og madlavning.

På en højskole bor eleverne ligeledes på højskolen. Et højskoleophold er typisk på et par måneder, og der er endda begyndt at skyde såkaldte “lynkurser” op i det ganske danske landskab, hvor højskolerne giver eleverne mulighed for en intensiv indlæringsoplevelse i forhold til fx journalistik eller matematik. Sådanne kurser er typisk på 5-6 uger, hvor eleverne til gengæld er i skole 7-8 timer om dagen og bliver forberedt optimalt til deres typisk kommende studie.

Især for journalister kan det at tage på en højskole vise sig som værende en stor fordel, da der til journalistuddannelsen er personlige optagelsessamtaler, og det er godt at vise, at man har engagementet i orden.

Både efterskole og højskole er ikke uset

Fordi at efterskole og højskoler på mange måder minder om hinanden, er det slet ikke unormalt at se, at efterskoleelever har tendens til også at tage på højskole. De ønsker at genopleve det fanstiske år de havde på en efterskole, og det også selvom de ikke får mere end et par måneder af den fantastiske følelse på deres kommende højskole.

Derved ikke sagt, at det kun er tidligere efterskolemennesker, der vælger at tage springet videre til en højskole. En af mine venner fra gymnasiet fortalte om hans højskoleophold, hvor der var mennesker på 19 og mennesker på 51 – det er alle typer, der tiltrækkes af at tage et par måneder ud af kalenderen og prøve noget fundamentalt anderledes.

Efterskoler og højskoler adskiller sig også ed ved at have så anderledes mennesker. Hvor der er plads til det meste på en højskole, er det en ret præcis gruppe af mennesker, der har mulighed for at tage på efterskole – i alderen 14-16 og enten færdig med folkeskolen eller i hvert fald meget tæt på samme.

Både det at tage på højskole og efterskole kan være en oplevelse for livet. Og at ønske at genopleve efterskoleåret også efter at have brugt 3 år på fx STX eller HHX, hvor der er langt mere fokus på det at lære matematik, dansk og historie end at udvikle sig som menneske og specialisere sig, er der ikke noget at sige til!

Det er ikke muligt at tage direkte fra efterskole og videre på en højskole, med mindre, at man vælger en af de to danske ungdomshøjskoler. Man skal være over 17½ år i følge Højskolernes officielle internet-portal. Men det passer også perfekt med, at man kan nå en ungdomsuddannelse ind imellem!