Kurser i konflikthåndtering

Da vi sidste år fik ny administrerende direktør i det firma, hvor jeg er ansat, kom det hurtigt til at vise sig som noget af et kulturchok for de fleste af os ansatte. Han var en totalt anderledes type end vores chef gennem mange år. Den nye direktør var langt mere moderne indstillet end forgængeren, som man vist godt kan tillade sig at betegne som en lidt gammeldags cheftype.

Den nye direktør startede sit virke med at tage temperaturen på arbejdsklimaet i firmaet, og han var ikke specielt glad for det, han konstaterede. Det er da også sådan, at vi ofte havde nogle gniderier medarbejderne imellem, så det var langt fra hver dag, man kunne tage hjem fra arbejde i højt humør.

Tager aktion

Vores direktør besluttede sig for at gøre noget radikalt ved de interne samarbejdsproblemer, så han indkaldte til et stor møde for alle ansatte, hvor han så præsenterede sin plan.

Han havde entreret med et firma, hvis psykologer er specialister i at vejlede omkring konflikthåndtering og den slags. Firmaets opgave var at tage os alle sammen i skole, så vi kunne blive bedre til at omgås hinanden. Det skulle dels foregå i grupper, dels ved individuelle samtaler med nogle af os.

Forhandlingsteknik

Hele processen kom til at strække sig over fire uger, og jeg må da indrømme, at jeg blev lidt overrasket over den måde, de to psykologer, der var sat på opgaven, greb det hele an. På det første kursus i en ret stor gruppe, som jeg deltog i, fik vi lært en masse takket være et forhandlingsteknik kursus. Psykologerne forklarede os, at det er vigtigt at anvende en god forhandlingsteknik også i interne sammenhænge, for man kan med god ret sige, at mange samtaler et par medarbejdere imellem i virkeligheden er en slags forhandling. Det handler jo meget tit om at nå til enighed om, hvordan man griber et specifikt problem an. Og så kan det med god ret kaldes en forhandling.

Vi fik alle sammen nogle gode værktøjer til, hvordan vi kunne undgå at virke på frembrusende, når vi skulle drøfte et eller andet med en kollega. Vi lærte, at det er vigtigt at have respekt for kollegaens synspunkter, for selv om de fleste af os jo altid er sikre på, at vi har udtænkt den helt rigtige fremgangsmåde i forbindelse med en eller anden opgave, kan det jo tænkes, at kollegaen alligevel finder et guldæg i form af en bedre løsning.

En senere seance

På en senere seance fik vi i den samme gruppe en introduktion til begrebet præsentationsteknik. I virkeligheden hænger det meget sammen med forhandlingsteknik, for man står selvfølgelig stærkere i en forhandling, hvis man er god til at præsentere både problemet og ens eget forslag til løsning af problemet. Lidt ligesom hvis man er godt til at outsource til for eksempel et kontorhotel.

Nogle af mine kolleger havde personlige samtaler med en af de to psykologer, hvor de skulle lære noget om personlig planlægning og stresshåndtering. Det var egentlig ikke så underligt, for det var de personer, som vi alle sammen opfattede som de mest stressede i firmaet.

Jeg sender tit venlige tanker til vores direktør, for vi har fået et langt bedre samarbejdsklima, så det er blevet sjovere at gå på arbejde hver dag.