Godt kursus

I sidste uge var jeg på kursus. Det var drønspændende. Supergodt struktureret og jeg følte virkelig, at jeg fik noget med mig hjem, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Det var et såkaldt Lean kursus, hvor vi fik en introduktion til selve Lean principperne og til, hvordan man kan nedbryde og formidle, med enkle midler og metoder, en organisations strategi, så målene og aktiviteterne, man skal udføre, bliver let forståelige for alle.

Forandringer

Kort fortalt, så handler det om, at man kan lave mange forbedringer, hvis man kan identificere svagheder og gnidninger samtidigt med, at man identificerer styrker og flows. Altså med flows mener jeg de steder i en arbejdsproces, der glider gnidningsløst. Er man klar over, hvor svaghederne er, så kan man sætte ind med de rigtige aktiviteter og nå sine mål. Samtidigt, når man ved, hvor de stærke punkter er, så kan man udforske og finde ud af, hvordan de stærke sider bliver endnu stærkere. Smart ikke? Det synes jeg i hvert fald. Man bliver i stand til at sætte mere ambitiøse mål og nå dem.
Men man skal også være klar over, at der er trusler og muligheder. Det kan være trusler, der kommer udefra, men så sandelig også trusler indefra i organisationen. Fx hvis den er afhængig af, at kun en enkelt medarbejder kan udføre en bestemt opgave, så bliver virksomheden sårbar. Hvad nu, hvis den medarbejder bliver syg? Så kan arbejdet gå i stå. Målet bliver dermed ikke nået. Så hvis virksomheden sørger for, at flere medarbejdere har de samme kompetencer, står den stærkere, fordi den sikrer, at arbejdet fortsætter, selvom en medarbejder bliver syg.

Lean er fedt

Lean kurset var virkeligt givtigt. Og så var det sjovt. Det var ikke kun oplæg, notenedskrivninger og lidt diskussion. Det var ellers det, jeg havde forberedt mig til. Jeg har været på en del kurser i løbet af tiden, og de har alle sammen haft spændende indhold, men de har altså også været ret kedelige at deltage i, fordi de ikke var så interaktive.

Det kursus, jeg deltog i, var sådan ’hands-on-praktisk’. Vi lavede flere forskellige øvelser, som var baseret på vores egne erfaringer og de virksomheder, vi kom fra. Man lærer meget mere, når man kan genkende situationer eller problemer, man har, eller har haft. Og faktisk så kunne vi se, at mange af os har de samme problemer at skulle tackle i hverdagen. Hvis ikke fuldstændigt de samme, så i hvert fald lignende problemer. Og underviserne var virkeligt dygtige til at formidle. De var sprængfyldte af gode historier og eksempler fra andre virksomheder. Både i privat og offentligt regi. Bedst af alt, så var de også utroligt søde og imødekommende. Der var ikke den der afstand mellem deltagerne og oplægsholderne, som der nogle gange kan være. De fortalte også om sig selv og deres familier i frokostpausen. Jeg spurgte ham, om han også underviser på andre Lean kurser. Han fortalte, at det gør han, når han ikke er ude som konsulent. Det meste af hans tid går med konsulentarbejde.